Loading...

Calendar

Music

Biogrāfija

Jēkabs Jančevskis

Jēkabs Jančevskis ir viens no savas paaudzes spilgtākajiem un publikas atzītākajiem komponistiem, kuram jau studiju gados pasūtinājuši darbus Latvijas ievērojamākie mūziķi un kolektīvi. Jēkabs pirmo muzikālo izglītību ieguvis Rīgas 1. mūzikas skolā klavierspēles klasē, pēc tam absolvējis Rīgas Doma Kora skolu ar kordiriģenta diplomu. Jau pamatskolas laikos rodas interese par kompozīciju, fakultatīvi apmeklējot stundas gan pie Ilzes Arnes, Paula Dambja, bet īpašu motivāciju studēt kompozīciju nopietnā līmenī saņem no Ērika Ešenvalda, kurš mudina piedalīties konkursos, apmeklēt jaunās mūzikas koncertus un analizēt partitūras.

Jēkabs iestājas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kur ieguvis bakalaura grādu kompozīcijā profesores Selgas Mences klasē un maģistra grādu pie Jāņa Petraškeviča. Jēkabs jau pats pasniedz kompozīciju Rīgas Doma kora skolā, kopā ar Ivaru Krauzi vada jaukto kori Anima Mea, kā arī ir mākslinieciskais vadītājs Pāvula Jurjāna Mūzikas skolas simfoniskajā orķestrī. Kopš 2019. gada Jēkabs darbojas Dziesmu un deju svētku padomes sastāvā.

Jēkaba mūzika ir kā skaists noslēpums – tajā ir emocionāli uzrunājošs vēstījums bez intelektuāliem filtriem, apklāts ar patiesa dvēseliskuma plīvuru, ko gribas pavērt, lai klausītos šo mūziku vēl un vēl. Tā ir romantiski vīrišķīga skaņu pasaule, kas nopietni reflektē par pasaules un dzīves parādībām. Jēkaba darbiem piemīt balanss starp emocionalitāti, spilgtu melodismu un kompozicionālu inteliģenci, kas ietver izsvērtu, meistarīgi būvētu formu, oriģinālus faktūras vijumus un gaumīgumu attiecībā pret skaņdarbā ietverto pārdzīvojumu. Tas nereti ir tiešs cilvēka jūtu pasaules atainojums, kas tomēr spēj pacelties pāri vienpersoniskam patosam, ar elegantu atturību iedzīvinot mūzikā metafizisku vēstījuma līmeni. Lai arī izvēlēto tēmu loks izceļas ar nopietnu dziļumu – cilvēks un viņa attiecības ar pasauli, mūžīgo, vēstures notikumi no šodienas skatupunkta –, komponistam nav svešs arī humors, ironizējot par mūsdienu kapitālisma sabiedrību. Lielisks piemērs tam ir orķestra skaņdarbs Trakās dienas, kurā trāpīgi un ar sarkasmu attēlots Ziemassvētku iepirkšanās trakums. Būtiska daļa Jēkaba daiļradē ir kormūzikai – to atskaņo daudzviet pasaulē, regulāra sadarbība notiek arī ar starptautiski atzītiem Latvijas profesionālajiem koriem, kā Latvijas Radio koris, Valsts Akadēmiskais koris Latvija, gan kamerkoris Ave Sol un labākajiem jauniešu koriem. Īpaši cieša sadarbība veidojusies ar Valsts Akadēmiskā kora Latvija diriģentu Māri Sirmo, kora Sōla māksliniecisko vadītāju Kasparu Ādamsonu, kā arī Rīgas Doma Kora skolas māksliniecisko vadītāju Jurģi Cābuli.

Komponists rakstījis mūziku arī teātra izrādēm un kino. Jēkaba mamma ir aktrise un tieši teātra vide devusi pirmos spilgtos iespaidus muzikālajā ceļā – neskaitāmas stundas kulisēs un aktieru ložās, kā arī vairākas izrādes un filmas ar paša piedalīšanos – tas viss veidojis Jēkaba muzikālo iztēli un pieredzi, un jau pavisam agrā vecumā pie klavierēm radušās neskaitāmas improvizācijas par teātrī dzirdēto un redzēto.

Jēkabs plūcis laurus vairākos kompozīcijas konkursos, kā arī saņēmis nominācijas kategorijā Mūzika Dienas Gada balvai kultūrā, kas ir viens no augstākajiem apbalvojumiem Latvijas kultūras dzīvē.
2019. gada maijā uzvarējis UNESCO Starptautiskajā komponistu skatē ROSTRUM vecuma kategorijā līdz 30 gadiem.
2020. gada sākumā kopā ar diriģentu Jurģi Cābuli un Rīgas Doma Kora skolas jaukto kori Lielbritānijas ierakstu kompānijā Hyperion Jēkabs izdevis savu pirmo kormūzikas albumu Aeternum.

Jēkabs pats par savu mūziku saka “(..) mana mūzika pagaidām nav izteikti sarežģīta, lai gan nenoliedzu, ka mani ārkārtīgi fascinē arī šāda veida šedevri citu komponistu daiļradē. Es savā mūzikā galveno uzsvaru lieku uz emocionālo piesātinātību, nepārtrauktu dramaturģisko virzību un attīstību, formas stabilitāti un noturību, kā arī pēc iespējas spilgtāku instrumentāciju. Man mūzikā šķiet svarīgi gan atklāti runāt par laikmeta aktualitātēm un notikumiem, gan nekautrēties no iekšējiem pārdzīvojumiem un emociju uzplaiksnījumiem. Un es jūtu, ka daļa cilvēku mani saprot.“

Tekstu sagatavoja muzikoloģe Lauma Malnace.

Contact

E-mail
jekabsjancevskis@gmail.com